Egyetemi Sport

A Hajós Alfréd Terv ismertetése – egy asztalnál a MEFS, a Miskolci Egyetem és a MEAFC vezetése

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) március 13-án a Miskolci Egyetemen mutatta be a Hajós Alfréd Tervet, az intézmény vezetése, valamint a sportszervezeti egység vezetői és az egyetem sportegyesületének, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) vezetőinek körében. Miskolc a 10. vidéki egyetemi város, ahol társadalmi vitára bocsátották a Tervet.

A versenysport területén a MEFS kiemelt céljai az Universiadékon és egyetemi világversenyeken való eredményes részvétel feltételeinek biztosítása, magyar rendezésű egyetemi világversenyek szervezése, a magyar egyetemi bajnokságok színvonalának és népszerűségének növelése, és a versenysportolók továbbtanulását segítő kettős életpálya modell létrehozása. A Hajós Alfréd Terv felveti egy 2019-es vagy 2021-es Nyári Universiade megpályázását.

A szabadidősport területén a Terv jelentős fejlesztéseket javasol:

 • az egyetemi sport koordináláshoz szükséges felsőoktatási Sportiroda-hálózat kialakítását;
 • az önálló hallgatói sportnormatíva bevezetését;
 • egy országos szintű, a Hallgató Önkormányzatok Országos Konferenciájával közösen szervezett egyetemi sport- és egészséges életmód népszerűsítő kampány, a SportPont Program indítását, amellyel a hallgatók széleskörű elérését és a felsőoktatási sportéletbe történő bevonását kívánják elérni;
 • az általános testnevelés rendszerének megújítását a felsőoktatásban;
 • a fogyatékkal élő hallgatók sportoltatásának biztosítását.

Az egyeztetésen részt vett:

 • Prof. Dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora
 • Prof. Dr. Barkai László, az Egészségügyi Kar dékánja, MEAFC tanárelnök
 • Prof. Dr. Illés Béla, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja, MEAFC elnökségi tag
 • Szaniszló Sándor, a MEAFC ügyvezetője
 • Boda Péter, Sportlétesítmények igazgató, MEAFC alelnök
 • Molnár Miklós, a Műszaki és Üzemeltetési Főosztály vezetője, MEAFC felügyelő bizottsági tag
 • Szabady Szabolcs, a Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat elnöke, MEAFC elnökségi tag
 • Konyár György, a Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat alelnöke
 • Prof. Dr. Kiss Ádám, MEFS elnök
 • Dr. Székely Mózes, MEFS főtitkár
 • valamint Rakaczki Zoltán, a MEFS sportszakmai munkatársaként és a MEAFC elnökeként kettős minőségben.