• Klub

    Átalakult a MEAFC

    2012. április 16-án került sor a Miskolci Egyetemi Atlétikai ésFutball Club (MEAFC) beszámoló és vezetőségválasztóküldöttközgyűlésére. A végbement változásoknak köszönhetőenminden bizonnyal új időszak kezdődik az 1951-ben alapítottsportegyesület történetében. A nagy múltú sportegyesület az utóbbi években nehéz helyzetbekerült, több szakosztályt anyagi és egyéb gondok miatt szüneteltetnivolt kénytelen, a taglétszám és az eredményesség egyaránt csökkent. Feladatainak már minimális szinten történő ellátásához is nélkülözhetetlenné vált a Miskolci Egyetem támogatása, valamint pályázati, szponzori források szerzése. A kialakult helyzet megoldása és a MEAFC hosszú távú fejlődési pályára állítása érdekében olyan újAlapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat került elfogadásra, mely kifejezi a MEAFC és a Miskolci Egyetem együttműködését, hatékonyabb és versenyképesebb…