Klub

Átalakult a MEAFC

2012. április 16-án került sor a Miskolci Egyetemi Atlétikai ésFutball Club (MEAFC) beszámoló és vezetőségválasztóküldöttközgyűlésére. A végbement változásoknak köszönhetőenminden bizonnyal új időszak kezdődik az 1951-ben alapítottsportegyesület történetében.

A nagy múltú sportegyesület az utóbbi években nehéz helyzetbekerült, több szakosztályt anyagi és egyéb gondok miatt szüneteltetnivolt kénytelen, a taglétszám és az eredményesség egyaránt csökkent. Feladatainak már minimális szinten történő ellátásához is nélkülözhetetlenné vált a Miskolci Egyetem támogatása, valamint pályázati, szponzori források szerzése. A kialakult helyzet megoldása és a MEAFC hosszú távú fejlődési pályára állítása érdekében olyan újAlapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat került elfogadásra, mely kifejezi a MEAFC és a Miskolci Egyetem együttműködését, hatékonyabb és versenyképesebb szervezeti struktúrát biztosít, továbbá összhangban van a megváltozott jogi környezettel (Civil törvény, módosított Sporttörvény). A bizalmat kapott tisztségviselők pedig a megfogalmazott célok érdekében tett általános összefogást képviselik.

A tisztújítás során a küldöttközgyűlés egyhangúlag választotta 4 évre elnöknek Rakaczki Zoltánt, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség munkatársát, alelnöknek Boda Pétert, a Miskolc Egyetem Sportlétesítmények vezetőjét; tanárelnöknek Prof. Dr. Barkai Lászlót, a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar dékánját; elnökségi tagoknak dr. Dimény Imrét, a GP Global Team Kft. ügyvezető igazgatóját, dr. Fazekas Csabát, a MiskolciRendőrkapitányság Gazdaságvédelmi Osztály vezetőjét; Prof. dr. Illés Bélát, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánját és Tigyi Józsefet, a Miskolci Egyetem Testnevelési Tanszékének munkatársát. Ezen felül a Miskolci Egyetem rektora Kovács Viktort, a Miskolci Egyetem főtitkárát; valamint a MiskolciEgyetem Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzata (ME-HÖK) Szabady Szabolcsot, a ME-HÖK elnökét 1-1 évre delegálta a MEAFC elnökségébe. A küldöttközgyűlés tiszteletbeli elnöknek választotta Prof. Dr. Besenyei Lajos rector emiritust, a Felnőttképzési Regionális Központ elnökét.

A MEAFC ügyvezető feladatait továbbra is Szaniszló Sándor látja el. A Felügyelő Bizottságba a Miskolci Egyetem gazdasági főigazgatójának delegáltjaként Molnár Miklós, a Miskolci Egyetem Műszaki és Üzemeltetési Főosztály vezetője; Bokros György, a Sportlétesítmények munkatársa; valamint Kása Tamás, az University Sportmarketing Kft. ügyvezető igazgatója került.

Az új vezetés a MEAFC elsődleges feladatának tekinti a Miskolci Egyetem jelenlegi és egykori hallgatóinak, oktatóinak, dolgozóinak sportolási igényei kiszolgálását, versenyzési lehetőségek biztosítását. Növelni kívánja a MEAFC szakosztályaiban sportoló miskolci egyetemi hallgatók számát, akik körében még fontos kihangsúlyozni az egészséges életmód jelentőségét, erősíteni a sport vitathatatlanul fontos társadalmi és nevelési szerepét. Ugyanakkor nyitott a környező városrészek szervezett keretek közötti sportolásra vágyó lakossága felé is. További cél 2-3 szakosztály kiemelése és olyan minőségi szintre történő fejlesztése, hogy az érintett sportág legmagasabb bajnokságaiban történő szereplés realitássá váljon.