Klub

Köszöntő

Tisztelt Sporttársak és Érdeklődők!

A Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) 1951-es alapításától, a Miskolci Egyetem hivatalos sportegyesületeként biztosít szervezett keretet az intézmény sportolni kívánó hallgatói, oktatói, dolgozói számára.

Valljuk, hogy egy felsőoktatási intézmény csak akkor lehet magas színvonalú, ha az intézményben magas színvonalú sportélet folyik. Tevékenységünkkel a példaértékű intézményi sportélet kialakítására törekszünk, mely nem csak egyetemünk jelenlegi és egykori polgárai számára, hanem a továbbtanulás előtt álló középiskolai diákok számára is vonzó lehet. Küldetésünk a testnevelés órán kívüli sporttevékenység fejlesztése, részben a sportpaletta színesítésével, részben a szakosztályi munka minőségének javításával. Egyre több sportágban tesszük elérhetővé a délutáni edzéseket, melyek színvonalát szakemberek bevonásával – az egyetemmel és a hallgatói önkormányzattal együttműködésben –, eszköz és infrastruktúra fejlesztésekkel folyamatosan javítjuk; biztosítjuk a feltételeit és megszervezzük az amatőr versenyzést. Hosszabb távú célunk egy-két sportág kiemelése, azokban minőségi szakosztályok működtetése és olyan élsportolók versenyeztetése, akik követendő példaként tudnak szolgálni, sportolási szempontból ösztönzőleg tudnak hatni a Miskolci Egyetem hallgatói számára. Sportnépszerűsítő elképzeléseinkkel összhangban igyekszünk minél több országos és akár nemzetközi egyetemi sporteseményt hozni a Miskolci Egyetemre, illetve Miskolcra.

Elsődleges célunk hallgatóink sportjának fejlesztése, a Miskolci Egyetem rendszeresen sportoló hallgatói számának a növelése. Ebben a legfontosabb partnerünk a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata, számukra is kiemelten fontos az egyetemi sportnak, mint hallgatói szolgáltatásnak a javítása. A hallgatói normatíva sportra fordítható részének MEAFC-on keresztüli, a hallgatókkal egyeztetett szakmai szempontok szerinti felhasználása hatékonyan szolgálja ezt a célt.

Törekszünk természetesen az oktatók bevonására is, hiszen a sporton keresztül erősíthető a minden egyetem életében nagy jelentőséggel bíró hallgató-oktató kapcsolat. Az alumnusok elérését is fontosnak tartjuk, hiszen semmi sem fejezi ki jobban az alma materhez kötödést, mint amikor valaki egykori egyeteme mezét viselve sportol, ér el sikereket különböző versenyeken.

Valamennyi olyan szakosztály esetében ahol az intézmény rendelkezik az adott sportághoz szükséges infrastruktúrával, a Miskolci Egyetem Sportközpontja szolgál az edzések és a versenyek helyszínéül. A MEAFC és a Miskolci Egyetem Sportközpont együttműködésének köszönhetően, a testnevelés órán kívüli időszakban a sportterek folyamatosan egyesületünk rendelkezésére állnak, szakosztályaink edzéseivel és versenyeivel kapcsolatos igények elsődleges használatot élveznek.

Jelenleg 10 szakosztállyal rendelkezünk: asztalitenisz, bridzs, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, tájfutás, tenisz, tollaslabda és vízilabda. A szakosztályi munkák mellett igyekszünk felkarolni az arra érdemes helyi, öntevékenyen és önszerveződő módon működő szakcsoportokat (thai box, alakformáló aerobik, zenés fitness, kyokushin karate, D.O.R.S. funkcionális edzés), illetve lehetőségeinkhez mérten támogatunk olyan nehéz helyzetben lévő hallgatói nagy rendezvényeket, melyek céljaival maradéktalanul azonosulni tud egyesületünk.