Klub

Új tag a MEAFC elnökségében

Az egyesület Alapszabálya szerint a MEAFC 9 fős elnökségéből 1 főt a Miskolci Egyetem rektora delegál, amelyet a Küldöttközgyűlés hagy jóvá. Prof. Dr. Torma András rektor úr személyi titkárát, dr. Szabó Balázst delegálta, amelyet a Küldöttközgyűlés január 13-i ülésén jóváhagyott.

Dr. Szabó Balázs tanácskozási joggal már korábban is részt vett ez Elnökség munkájában, így minden bizonnyal egy újabb aktív taggal bővült a vezetés. A rektori delegált szerepe azért is különösen fontos, mert személyén keresztül az egyetemi vezetés pontos és rendszeres információkat kaphat az egyesület munkájáról, tovább erősíthető a kapcsolat az egyetem és sportegyesülete között.

A Küldöttközgyűlésen az egyes szakosztályok tagjai részletes tájékoztatást kaptak a 2013-as év szakmai munkájáról, a megvalósult fejlesztésekről, sikeres pályázatokról és az elért sporteredményekről.