Klub

Küldöttközgyűlés meghívó

Az egyesület 2014. január 13-án hétfőn 18.00órai kezdettel a Miskolci Egyetem Körcsarnokában Küldöttközgyűlést tart, melyre az Elnökség nevében és felhatalmazása alapján ezúton tisztelettel meghívom.

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

  1. Tájékoztatás a 2013. év eseményeiről
  2. Tájékoztatás a 2014. évi szakmai és pénzügyi tervről
  3. Új elnökségi tag megválasztása
  4. Egyebek

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Küldöttközgyűlés határozatképessége érdekében szükség van a meghívottak minél nagyobb számban való megjelenésére.

Határozatképtelenség esetére a MEAFC Küldöttközgyűlését változatlan napirenddel 2014. január 14. /hétfő/ 19.00 órára ismételten összehívom, amely a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.

Miskolc, 2014. január 6.

Megjelenésére számítva, sporttársi üdvözlettel:

Szaniszló Sándor

ügyvezető