Klub

MEAFC Küldöttközgyűlés

Tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy a MEAFC 2014. május 28-án 18:00 órától Küldöttközgyűlést tart.

Helyszín: Miskolci Egyetem, A/1 épület V. előadó (Galériánál kell bemenni, mfsz. 3-4. terem)

Tervezett napirendi pontok:

1.  Tájékoztató az előző Küldöttközgyűlés óta végzett tevékenységről

2.  2013. évi szakmai és gazdasági beszámoló megvitatása

3.  2014. évi költségvetés tervezet

4.  Alapszabály módosítás

5.  Egyebek