Klub

MEAFC Tisztújító Küldöttközgyűlés

Tájékoztatjuk az egyesület tagjait és minden kedves érdeklődőt, hogy a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club Tisztújító Küldöttközgyűlést tart, melynek keretében új Elnökség és Felügyelő Bizottság megválasztására kerül sor.

A Tisztújító Küldöttközgyűlés helye és ideje: Miskolci Egyetemi Körcsarnok, 2020. szeptember 24. (csütörtök) 18:00 óra.

Az alábbi tisztségek betöltésére várjuk jelöléseiket: 1 fő elnök, 1 fő alelnök, 4 fő elnökségi tag, (további 3 fő elnökségi tagot a Miskolci Egyetem rektora és Hallgatói Önkormányzata, valamint az Universitas Miskolcinensis Alapítvány Kuratóriuma delegál) és 3 fő felügyelő bizottsági tag.

Az Elnökség és Felügyelő Bizottság tagjaira jelölésüket, kérjük legkésőbb 2020. szeptember 22-ig tegyék meg a Jelölő Bizottság elnöke, Dr. Rakaczki Tamás felé írásban, az iroda@drrakaczkitamas.hu e-mail címre.

Közreműködésüket köszönjük!

MEAFC Elnökség