Klub

Megazin készített interjút a MEAFC elnökével

INTERJÚ RAKACZKI ZOLTÁNNAL, A MEAFC ELNÖKÉVEL

Tisztújító küldöttgyűlést tartott a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC). A járványhelyzet ellenére, megfelelő biztonsági intézkedések mellett, 59 fő delegált jelent meg személyesen a lehetséges 73 fő küldöttből. A gyűlés és a jelenlegi helyzet kapcsán kerestük fel Rakaczki Zoltánt.

Milyen eddigi kiemelt eredményeket tud felmutatni a MEAFC?

interju-rakaczki-zoltannal_RZ-EGYETEMISTAK_MAGAZINJA

Rakaczki Zoltán: Szerintem az egyik legnagyobb eredmény, hogy a MEAFC lassan 70 éve szerves része a Miskolci Egyetem sportéletének. Tény, a legutóbbi 8 év különösen tartalmas volt. A 2000-es évek elején szűkösek voltak az erőforrások, 5-6 működő szakosztályban nagyságrendileg 160 fő sportolt, a városi sportéletbe ténylegesen nem kapcsolódtunk be, így városi támogatásokra se számíthatott a klub. 2012-ben azonban az országos sportfinanszírozásban és sportirányításban végbement kedvező folyamatok, a magyar egyetemi sport fejlesztési projektjei új lehetőségeket kínáltak, amelyek az egyetemi vezetést és egy, a miskolci egyetemi sportéletéért tenni akaró csapatot cselekvésre ösztönöztek. Büszke vagyok rá, hogy a MEAFC vezetése, munkatársai, továbbá számtalan sportszakember tudott a lehetőségekkel élni és azt mondhatjuk most, 2020-ban, hogy 10 működő szakosztályunkban mintegy 650 fő sportol, férfi röplabdában az NB I-ben, férfi kosárlabdában az NB I/B felső házában, férfi futsalban pedig az NB II-ben versenyzünk – hogy csak néhány eredményt emeljek ki.

A MEAFC elsődleges célja, hogy rendszeres sportolási és igény szerinti versenyzési lehetőséget kínáljon a Miskolci Egyetem hallgatóinak, egykori hallgatóinak, oktatóinak, valamint dolgozóinak, ugyanakkor most már egyre nagyobb mértékben veszünk részt Miskolc sportéletében. Természetesen a lehetőségek szakosztályonként eltérőek, az egyes sportágak eredményeit is ennek megfelelően kell értékelni.

A MEAFC-nak nagy szerepe volt a 2016-as Tájékozódási Futó Egyetemi Világbajnokság és a 2017-es Kosárlabda Egyetemi Európa-bajnokság megrendezésében. Előbbi eseményt a 2016-os év legjobb Egyetemi Világbajnokságának választották 34 rendezvény közül, a díjátadásra a tajpeji Nyári Universiaden került sor.

A MEAFC az eredményes tevékenységének köszönhetően több sportinfrastruktúra fejlesztésre nyert el támogatást az elmúlt években. A MEAFC Tao támogatásából és az egyetem által biztosított 30 %-os önerőből újult meg a Miskolci Egyetemi Körcsarnok és az E/4 tornaterem, épültek kültéri kosárlabda pályák és parkolók az Egyetemi Körcsarnok körül.

Milyen befolyással van a jelenlegi pandémiás helyzet a klub életére? Vannak külön egészségügyi szabályok, amelyekhez alkalmazkodni kell?

R.Z.: Az első hullám alatt a sportszövetségek befejezettnek nyilvánították a bajnokságokat, nem volt lehetőség sporttevékenység végzésére. A bizonytalanság és a bevételeink jelentős csökkenése mellett azon dolgoztunk, hogy sportolóinkat, szakembereinket meg tudjuk tartani, felkészüljünk az újrakezdésre. Most zajlanak a bajnokságok, sok esetben feszített tempóban, kosárlabdában például szerda-szombat ütemezéssel játszik az NB I/B-s csapatunk. Az általános járványügyi előírások mellett a szövetségek érthető módon nagyon szigorú szabályokat fogalmaztak meg mind az edzésekre, mind a mérkőzésekre vonatkozóan. A felkészülést nehezíti, hogy több iskolai tornatermet átmenetileg nem használhatunk. Természetesen elsődleges a sportolóink egészsége, így valamennyi előírást maradéktalanul betartunk.

Milyen közelgő rendezvényeket/eseményeket terveznek tartani, ha a vírushelyzet úgy engedi?

R.Z.: Ameddig a járványhelyzet engedi, megtartjuk az edzéseket, részt veszünk a különböző bajnokságokban. A MEAFC fontos szerepet tölt be az egyetem szabadidősport rendezvényeinek a szervezésében is, a Sportközponttal együttműködésben. A Miskolci Egyetemi Sportnapot el kellett halasztani, de a kispályás labdarúgó bajnokság 18 csapattal elindult, valamint egyelőre a sportdélutánok is megrendezésre kerülnek.

interju-rakaczki-zoltannal_EGYETEMISTAK_MAGAZINJA

Milyen tervei vannak a MEAFC-nak a jövőre nézve, milyen kiemelt célokat említene meg?

R.Z.: Elsődleges cél, egyelőre nem látva a járványhelyzet végét, hogy tevékenységünket, eredményeinket ebben a helyzetben is fenn tudjuk tartani. Régóta szükség van egy öltöző és raktárépületre a Sportközpont területén, ennek építése hamarosan megindulhat MEAFC Tao program keretében, egyetemi önerővel. 2023-ban Vízilabda és Tollaslabda Egyetemi Európa-bajnokságnak leszünk a házigazdái, az elkészületeket már jövőre el kell kezdeni. Továbbra is fontos cél, hogy növelni tudjuk a hallgatók számát az egyes szakosztályainkban.

Milyen változásokat hozott a klub életébe a Tisztújító Küldöttgyűlés? Hogyan zajlott az esemény?

R.Z.: A MEAFC 2020. szeptember 24-én tartott Tisztújító Küldöttgyűlésén a járványhelyzet ellenére 59 fő delegált jelent meg a lehetséges 73 fő küldöttből. A magas részvételi arány azt mutatja, hogy a tagokat érdekli a sportegyesület élete. Az Alapszabály számos döntést rendel a Küldöttgyűlés hatáskörébe, de természetesen most a tisztújítás volt a legizgalmasabb téma. Személy szerint kulcsfontosságúnak tartom a MEAFC eredményességében az elnökség összetételét. Az elnökségben többségben vannak az egyetemi vezetők, ez garancia az átlátható működésre és arra, hogy a MEAFC és a Miskolci Egyetem érdekei azonosak legyenek. Varga Judit kuratóriumi elnök, Horváth Zita rektor asszony és Maksa Balázs HÖK elnök személyes részvétele tükrözi, hogy az egyetem számára fontos a színvonalas sportélet. Ugyanakkor olyan személyek is helyet foglalnak, akik kapcsolatrendszerükkel, versenyszférában szerzett tapasztalatukkal tudnak sokat segíteni.

Miért vált szükségessé az egyesület irányítási struktúrájának átalakítása, ez milyen kihatással van a klub életére?

R.Z.: Korábban a MEAFC ügyvezető elnöke a MEAFC Elnökség munkájának irányításáért (stratégiai irányítás) és a MEAFC Iroda munkájának koordinálásáért (operatív irányítás) egyaránt felelt. A nagyobb sportegyesületeknél (elnök-ügyvezető) és a sportszövetségeknél (elnök-főtitkár) az a jellemző, hogy a két feladatkör külön válik. A MEAFC eredményei mögött rendkívül sok háttérmunka van, a szervezési és adminisztratív feladatokat napi szinten kell koordinálni, amely Gyenes Mirella személyében megfelelő kezekben van. Nekem az egyesület elnökeként a kiemelt projektjeink előrehaladására, meglévő partnerek megtartására és újak szerzésére, a működéshez szükséges erőforrások biztosítására, a sportszövetségekkel és a sportirányítás különböző szervezeteivel történő kapcsolat ápolására és mélyítésére kell koncentráljak. Egyéb, sportban betöltött funkcióim miatt nem is tudok folyamatosan jelen lenni, de pont ezek a további szerepek adnak lehetőséget arra, a hogy hozzám rendelt ügyekben eredményes tudjak lenni.

Hogyan készülnek a 2024-es Európai Egyetemi Játékokra?

R.Z.: A rendezési jog elnyerését követően egy hosszabb, számos egyeztetést igénylő háttérmunka kezdődött, amelynek a végén a Kormány döntött az esemény szervezési költségeinek a támogatásáról. Horváth Zita rektor asszony kezdeményezésére épp a közelmúltban került sor egy egyeztetésre a Miskolci Egyetem, Miskolci Önkormányzat, Debreceni Egyetem és Debreceni Önkormányzat vezetői között, ahol döntés született egy operatív szervező bizottság felállításáról. Az operatív bizottság koordinálásával pedig munkacsoportok fognak alakulni a következő 1 év olyan fontos feladataira, mint az esemény részletes megvalósítási tanulmányának és kommunikációs tervének az elkészítése, vagy a szükséges infrastrukturális feladatok meghatározása.

Forrás: Egyetemisták Magazinja